ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Τα υπέρυθρα θερμικά κύματα μπορεί κάνεις, ναι μεν να τα αισθανθεί αλλά όχι και να τα μυρίσει, πόσο μάλλον να τα δει. Η πρώτη εξήγηση βρίσκεται ήδη στο όνομα: υπέρυθρη (Infrared). Το πρόθεμα "Infra" προέρχεται από τα λατινικά και σημαίνει «κάτω από» αλλά και «πέρα από», μια απόδειξη του ότι η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία βρίσκεται πέρα από το κόκκινο όριο του φάσματος του ορατού φωτός. Αρα σε μια περιοχή μήκους κύματος μεταξύ 780 και ενός εκατομμύριου νανομέτρων, που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από το μάτι.

Για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε καλυτέρα, θα πούμε, ότι ένα νανόμετρο είναι 70.000 φορές λεπτότερο από μια ανθρωπινή τρίχα. Εκεί είναι αυτονόητο ότι το μάτι δεν έχει καμία πιθανότητα αντίληψης. Έτσι η εκπομπή υπέρυθρων κυμάτων, είναι αόρατη. Παρόλα αυτά γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Χάρη στους ανθρώπινους δερματικούς αισθητήρες μπορούμε να την αισθανθούμε.

Η υπέρυθρη ακτινοβολία λειτουργεί κατά βάση της προστατευτικής, μακροκυματικής υπέρυθρης C-ακτινοβολίας (βιογεννετικό υπέρυθρο), η οποία διαπερνά τον αέρα και θερμαίνει τα στερεά σώματα.

Πηγές υπέρυθρης ακτινοβολίας, είναι ο ήλιος, η φωτιά, το ανθρώπινο σώμα, τα θερμαντικά σώματα redwell.

Συνεπώς, ακόμη μια φορά θα πούμε, πως η υπέρυθρη ακτινοβολία, είναι ο φυσικός τρόπος θέρμανσης. Ο τρόπος δηλαδή, που επέλεξε η φύση να μας θερμάνει, εν αντιθέσει με τα συμβατικά συστήματα, που λειτουργούν αφύσικα και συντελούν στην δημιουργία <άρρωστων > κτιρίων.

(Κάποιες φορές δυστυχώς, από έλλειψη καλής ενημέρωσης, γίνεται σύγχυση της θεραπευτικής υπέρυθρης ακτινοβολίας, με την βλαβερή υπεριώδη, που εκπέμπεται σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος).

Video: O ΤΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΕΞΗΓΕΙ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΑ ΕΥΕΡΓΕΤIKΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ REDWELL. (Σεμινάριο της Redwell Hellas - Ιούνιος 2012-Porto Palace-Θεσσαλονίκη)
Υπέρυθρα Θερμικά Κύματα
Τρόπος Λειτουργίας
Υγεία/Ευεξία
Υγρασία
Οικονομία