ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Τα προϊόντα μας είναι ελεγμένα από TUV, GS, CE, GOST, CSA (για Η.Π.Α και Καναδά)και IGEF και υπόκεινται στον οικολογικό έλεγχο υλικών της GSF.
CE Το γνωστό πιστοποιητικό, ότι πληρεί όλες τις ευρωπαϊκές νόρμες, που υποχρεούνται, συστήματα της κατηγορίας του.

Confirmation of energy demand-Α.Π.Θ Πιστοποίηση του Α.Π.Θ, ως προς τον συντελεστή απόδοσης του συστήματος Redwell. Το παρόν πιστοποιητικό ακολουθεί την μελετη του Α.Π.Θ για τα συστήματα Redwell, όπου αποδεικνύεται, ότι για δυο κατοικίες στην Γερμανία το σύστημα μας είναι αποδοτικότερο από τα συστήματα πετρελαίου-φυσικού αερίου-αντλίες θερμότητας και θερμοπομπούς. Αρκεί να ανάγουμε τις τιμές –KWH /ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, σε τιμές 2011. Για τις ανατιμήσεις του 2012 τα αποτελέσματα είναι ακόμη ευνοϊκότερα για το σύστημα μας.

TUV UNIVERSAL DESIGN Πιστοποιεί ότι τα προϊόντα είναι φιλικά και εύχρηστα για τον καταναλωτή. Επίσης πιστοποιεί την αισθητική και ποιοτική μακροβιότητα τους. Το παρόν πιστοποιητικό, είναι ένα από τα πιο δύσκολα πιστοποιητικά. Το βασικό του στοιχείο είναι, ότι πιστοποιεί, πως τα προϊόντα που το λαμβάνουν, χρόνο ζωή, περισσότερο από 20 χρόνια. Δεν είναι υπάρχει συσκευή θέρμανσης στον κόσμο, που έλαβε το παρόν πιστοποιητικό, πλην του «Redwell».

IGEF Πιστοποιητικό από το Electrosmog-Research IGEF Ltd, ότι τα προϊόντα Redwell, είναι ασφαλή στην υγεία όσον αφορά την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων-φτωχά σε ηλεκτρομαγνητικό νέφος.

Zertifikat GS Ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο πιστοποιητικό ασφαλείας, που το δίνουν γερμανικοί φορείς μόνο για προϊόντα απολύτως ασφαλή, για τον καταναλωτή.

TUV NORD Πιστοποίηση αξιόπιστης παραγωγής, αλλά και σταθερής ως προς τον τρόπο και της ποιότητα

ISO (TUV AUSTRIA) Το γνωστό πιστοποιητικό, ότι ο κατασκευαστής και το εργοστάσιο, λειτουργούν, με τις προϋποθέσεις ISO

CSA International S1 Tο προϊόν καλύπτει, όλες τις προδιαγραφές ασφάλεια και ποιότητας, ώστε να κυκλοφορήσει στην Αμερική

GOST-R Tο προϊόν καλύπτει, όλες τις προδιαγραφές ασφάλεια και ποιότητας, ώστε να κυκλοφορήσει στην Ρωσία.

IBR Πιστοποιεί ότι ο βερμικουλίτης που χρησιμοποιεί το πάνελ της REDWELL είναι άριστης ποιότητας και απόλυτα ακίνδυνο για την υγεία των χρηστών

Ανάλυση, του ενεργειακού πιστοποιητικού του Αριστοτελείου πανεπιστημίου για τα συστήματα Redwell –Ομιλητής Τ.Ζαχαριαδης (Σεμινάριο της Redwell Hellas-Lifetherm -Ιούνιος 2012-Porto Palace-Θεσσαλονίκη)

Παρουσίαση των 9 πιστοποιητικών Redwell Υπέρυθρη θέρμανση, από τον Λεωνίδα Στόϊκο, Assistant manager, της Redwell Hellas/Lifetherm<

Γενικά
Μοντέλα/Μεγέθη
Πλεονεκτήματα
Αισθητική/Design
Πιστοποιήσεις
Διακρίσεις/Βραβεία
Τεχνικές Πληροφορίες