Μελέτη συστήματος Redwell Από Α.Π.Θ. / Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Με χαρά και υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε, την συγκριτική μελέτη, που διενέργησε το Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ), υπό την ηγεσία και καθοδήγηση του διδάκτορα Αγι Παπαδόπουλου.

Η μελέτη αυτή, διήρκησε δυο χρόνια και παραδόθηκε, στις αρχές του 2011. Χρειάστηκε, να γίνουν, πολύπλευρα πειράματα και έρευνες, ώστε, να δοθούν, ασφαλή αποτελέσματα στο κοινό. Το σύγγραμμα, είναι ιδιαίτερα πολυσέλιδο,περιλήφτηκε όμως, πολύ ικανοποιητικά, σε ένα έξτρα σύγγραμμα 25 σελίδων περίπου, από το ίδιο το πανεπιστήμιο.

Την μελέτη αυτή,με ευχαρίστηση μπορούμε,να σας την παραδώσουμε ιδιοχείρως, αρκεί να επισκεφτείτε κάποιον από τους κατά τόπους αντιπροσώπους μας . Εδώ, θα σας παραθέσουμε μόνο τα επιγραμματικά συμπεράσματα του επιλόγου της Μελέτης, σε ελληνική μετάφραση.

Ενεργειακό πιστοποιητικό Α.Π.Θ

Επίσης, την μελέτη συνοδεύει, ενεργειακό πιστοποιητικό του Α.Π.Θ, που αφορά, μόνο τα προϊόντα Redwell, όπου πιστοποιείται η πολύ υψηλή τους απόδοση. Σας παραθέτουμε, λοιπόν το πιστοποιητικό, και σας καλούμε, να προσέχετε, ορισμένους "κυρίους", που προέρχονται, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό της υπέρυθρης, και προφασίζονται ότι και τα δικά τους προϊόντα, διαθέτουν το ανάλογο πιστοποιητικό από το Α.Π.Θ. Εμείς σας το παραθέτουμε εδώ, αλλά και στην θεματική μας "πιστοποιητικά". Επίσης, σας το στέλνουμε αν το ζητήσετε και με email. Το ίδιο να ζητάτε και από αυτούς που αντιπροσωπεύουν, άλλα προϊόντα υπέρυθρης τεχνολογίας και προφασίζονται πως το έχουν και τα προϊόντα τους... Απλά δεν θα σας το δώσουν ποτέ...
Κατεβαστε το σε PDF το Ενεργειακό πιστοποιητικό Α.Π.Θ


Ανάλυση, του ενεργειακού πιστοποιητικού του Αριστοτελείου πανεπιστημίου για τα συστήματα Redwell ?Ομιλητής Τ.Ζαχαριαδης (Σεμινάριο της Redwell Hellas - Ιούνιος 2012-Porto Palace-Θεσσαλονίκη).

O ΤΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ REDWELL), αναλύει την μελέτη του του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τα συστήματα Redwell, όσον αφορά την υπεροχή τους στο θέμα οικονομίας στην κατανάλωση & και στην θερμική άνεση. (Σεμινάριο της Redwell Hellas - Ιούνιος 2012-Porto Palace-Θεσσαλονίκη Part.1

O ΤΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ REDWELL), αναλύει την μελέτη του του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τα συστήματα Redwell, όσον αφορά την υπεροχή τους στο θέμα οικονομίας στην κατανάλωση & και στην θερμική άνεση. (Σεμινάριο της Redwell Hellas - Ιούνιος 2012-Porto Palace-Θεσσαλονίκη Part.2

ΗΜΕΡΙΔΑ Π.Σ.Δ.Μ.Ε (πανελλήνιος σύλλογος διπλωματούχων Μηχανολόγων & Ηλεκτρολόγων). Θεσ/νικη / 23-2-13/ HELEXPO / INFACOMA / ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΡΜΑΝΟΣ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ : Εξοικονόμηση ενέργειας- Α.Π.Ε -Θέρμανση. Σύγκριση συστήματος Redwell βάσει στοιχείων μελέτης με συστήματα συμβατικής θέρμανσης Εργαστηρίου θερμότητας και περιβαλλοντικής μηχανικής , του Α.Π.Θ. Διάλεξη:Τάσος Ζαχαριάδης-πολιτικός μηχανικός (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ REDWELL)

Επίλογος συμπερασμάτων (συνοπτικής μελέτης Redwell / Α.Π.Θ)

Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, τα υπέρυθρα θερμαντικά σώματα REDWELL είναι εξαιρετικά αποδοτικά και αποτελεσματικά, σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα θέρμανσης εφόσον το κτίριο που εξετάζεται είναι θερμομωνομένο. Όσον αφορά, την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, καθώς επίσης και την περιβαλλοντική απόδοση καθ όλον τον κύκλο ζωής τους, ταξινομούνται μεταξύ των καλύτερων λύσεων. Ακόμη και στη μελέτη του κόστους κύκλου ζωής και της οικονομικής σκοπιμότητας, τα υπέρυθρα θερμαντικά σώματα REDWELL εμφανίζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα έναντι των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης, ως συνάρτηση πάντα, του συγκριτικού κόστους ηλεκτρισμού, πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σχετικά με τη θερμική άνεση, τα υπέρυθρα θερμαντικά σώματα REDWELL υπερέχουν όλων των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης με σώματα συναγωγής, υπό τον όρο ότι το εξωτερικό περίβλημα του κτίσματος είναι επαρκώς μονωμένο.

Σε σύγκριση με τα ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης με υψηλή θερμική αδράνεια, που εξασφαλίζουν επίσης καλές συνθήκες θερμικής άνεσης,τα πλεονεκτήματα των υπέρυθρων συστημάτων REDWELL είναι φανερά, ως προς το κόστος και τη δυνατότητα εφαρμογής τους, σε ανακαινιζόμενα κτίρια. Σε ότι αφορά, τις λειτουργικές δαπάνες και την αντοχή τους, τα υπέρυθρα σώματα Redwell, έχουν το μοναδικό χαρακτηριστικό, ότι δεν έχουν κανένα κινούμενο μέρος η ρευστό εργαζόμενο μέσο, κατά συνέπεια, δεν έχουν προβλήματα αντοχής.

Τέλος, η χρήση των υπέρυθρων συστημάτων REDWELL σε καλά μονωμένα κτήρια ικανοποιεί τις υπάρχουσες απαιτήσεις του EnEV 2009.

Ένας συνδυασμός υπέρυθρων θερμαντικών σωμάτων REDWELL και ηλιακών θερμικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων οδηγεί σε μια περιβαλλοντικά, οικονομικά και ενεργειακά βέλτιστη λύση, ιδιαίτερα αποδοτική,σε σχέση με τα άλλα συστήματα θέρμανσης. Ειδικά στην ανακαίνιση των παλαιών κτηρίων, η χρήση των υπέρυθρων συστημάτων REDWELL, με την εύκολη εγκατάσταση τους, είναι η πιο οικονομική λύση για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. Αλλά και στις νέες κατασκευές, τα υπέρυθρα σώματα REDWELL αποτελούν σίγουρα μια οικονομική και οικολογικά λογική εναλλακτική λύση έναντι, των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με την μελέτη, τα υπέρυθρα συστήματα REDWELL έχουν σαφή υπεροχή έναντι άλλων συστημάτων θέρμανσης, όπως άμεση ηλεκτρική θέρμανση και αντλίες θερμότητας αέρα-νερού, συνεκτιμώντας όλες τις οικονομικές και οικολογικές πτυχές. Επιπλέον, μπορούν να θεωρηθούν ως αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τη θέρμανση με πετρέλαιο και αέριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, θα ήταν χρήσιμος, ορισμός ενός ειδικού προτύπου, ειδικά για τα συστήματα με υπέρυθρη ακτινοβολία, προκειμένου να μπορούν να αξιολογηθούν με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με την ικανότητα επίτευξης υψηλών επιδόσεων, στη βάση της συστημένης διαδικασίας, που προβλέπει και γερμανικός ενεργειακός κανονισμός ENEV 2009.